Posts Tagged ‘St. Augustine’

Sarbey 2: Filipino (Huli na Nang Ika’y Mahalin)

February 10, 2010

Huli na nang Ika’y mahalin, huli na,

O Kagandanhang bago’t noon pa!

Ika’y mapanuyong nanahan sa loob ko,

Ngunit sa labas kita hinanap at tinungo.

Ako’y nagpasasa sa ganda ng ‘Yong likha.

Nasa akin Ikaw, ngunit ako sa ‘Yo’y wala.

Bumihag sa akin ang Iyong mga gawa,

Ngunit kung ‘di sa ‘Yo, sila’y di madama.

Tumawag Ka, humiyaw, at pagkabingi ko’y nawala,

Umilaw Ka, nagningas, at ako’y nakakita.

Ikinalat mo sa akin ang Iyong halimuyak

Ito’y naamoy, at ikaw na’y hanap-hanap.

Ikaw nga  ay akin nang nanamnam

At ngayon, sa ‘Yo ako gutom at uhaw.

Ang marahan mong haplos ay aking naramdaman,

At nangangati ako ngayon sa ‘Yong kapayapaan.

1. Ano ang tinutukoy na bago at noon pa? Bakit ganoon ang turing dito? Ano talaga ang sinisimbulo nito?
2. Paano napawalay ang nagsasalita sa bagay na kanyang tinutukoy?
3. Alin ang nakasira sa pagkabingi’t pagkabulag ng nagsasalita?
4. Ano ang kanyang ibig sabihin sa pagkakati sa Kanyang kapayapaan?
5. Alin sa limang pandama (senses) ang tinukoy? Ano ang kahalagahan ng pagsama sa kanila?
Advertisements

Sarbey 1: Ingles na Panalangin (Late Have I Loved You)

February 10, 2010

Late have I loved you, O Beauty ever ancient, ever new, late have I loved you!  You were within me, but I was outside, and it was there that I searched for you.  In my unloveliness I plunged into the lovely things which you created.  You were with me, but I was not with you.  Created things kept me from you; yet if they had not been in you they would not have been at all.  You called, you shouted, and you broke through my deafness.  You flashed, you shone, and you dispelled my blindness.  You breathed your fragrance on me; I drew in breath and now I pant for you.  I have tasted you, now I hunger and thirst for more.  You touched me, and I burned for your peace.

1.In the prayer, what is literally called ancient and new? What does it stand for?

2. What kept the persona from the one he is talking to?

3. What overcame the persona’s blindness and deafness?

4. What does he mean by burning “for his peace’?

5. Which of the five senses are mentioned? What does the mentioning of these show?