Posts Tagged ‘Philippines’

Bakit pa?

January 6, 2010

Bakit nga ba may tagtang ganito?Ano ba ‘to? Kailangan pa ba ‘to?
Ang tagtang ito ay isang mumunting pagsisikap upang makakalap ng mga panalanging ginagamit nating mga Katoliko na isina-Filipino. Layunin ng tagta na makatulong sa pananalig natin dahil mas madali nga namang magdasal na Filipino ang mga salita, sapagkat mas madali silang maintindihan at mas tatama ang kanilang ibig sabihin sa atin.

Sa gayon, mas madali nating magagamit ang mga dasal. Mas madali natin silang masasandalan.

Nawa’y magamit ang tagtang ito ng mga tao sa kanilang paglalakbay at paghahanap sa Diyos.

Advertisements