Posts Tagged ‘pangunahing dasal’

Unang Listahan: Mga Pangunahing Dasal

January 6, 2010

Narito ang mga pamagat ng mga panalanging una kong ikakalap. Sana’y magdagdag pa kayo ng mga pamagat. Lahat sila ay ang mga pinakadapat nating malamang mga dasal bilang mga Katoliko.

Tanda ng Krus

Ama Namin

Aba Ginoong Maria

Luwalhati

Mga Misteryo ng Tuwa, Hapis, Luwalhati at Liwanag

Panalangin ng Fatima

Aba Po, Santa Mariang Hari

Panghuling Dasal sa Rosaryo

Halina Espiritu Santo

Panalangin sa Anghel

Ang Orasyon

Ang Sumasampalataya

Kredo ng Niseya (Nicene Creed)

Advertisements