Posts Tagged ‘dasal’

Lumipat na po kami sa Multiply…

February 28, 2010

Eto na po ang aming bagong tagta: sandalangin.multiply.com.

Andito na po ang mga panalanging unang nakalap. Sana po ay samahan ninyo kami sa pagpapalawig ng koleksyon. Maraming salamat po.

Advertisements

Sarbey 2: Filipino (Huli na Nang Ika’y Mahalin)

February 10, 2010

Huli na nang Ika’y mahalin, huli na,

O Kagandanhang bago’t noon pa!

Ika’y mapanuyong nanahan sa loob ko,

Ngunit sa labas kita hinanap at tinungo.

Ako’y nagpasasa sa ganda ng ‘Yong likha.

Nasa akin Ikaw, ngunit ako sa ‘Yo’y wala.

Bumihag sa akin ang Iyong mga gawa,

Ngunit kung ‘di sa ‘Yo, sila’y di madama.

Tumawag Ka, humiyaw, at pagkabingi ko’y nawala,

Umilaw Ka, nagningas, at ako’y nakakita.

Ikinalat mo sa akin ang Iyong halimuyak

Ito’y naamoy, at ikaw na’y hanap-hanap.

Ikaw nga  ay akin nang nanamnam

At ngayon, sa ‘Yo ako gutom at uhaw.

Ang marahan mong haplos ay aking naramdaman,

At nangangati ako ngayon sa ‘Yong kapayapaan.

1. Ano ang tinutukoy na bago at noon pa? Bakit ganoon ang turing dito? Ano talaga ang sinisimbulo nito?
2. Paano napawalay ang nagsasalita sa bagay na kanyang tinutukoy?
3. Alin ang nakasira sa pagkabingi’t pagkabulag ng nagsasalita?
4. Ano ang kanyang ibig sabihin sa pagkakati sa Kanyang kapayapaan?
5. Alin sa limang pandama (senses) ang tinukoy? Ano ang kahalagahan ng pagsama sa kanila?

Sarbey 1: Ingles na Panalangin (Late Have I Loved You)

February 10, 2010

Late have I loved you, O Beauty ever ancient, ever new, late have I loved you!  You were within me, but I was outside, and it was there that I searched for you.  In my unloveliness I plunged into the lovely things which you created.  You were with me, but I was not with you.  Created things kept me from you; yet if they had not been in you they would not have been at all.  You called, you shouted, and you broke through my deafness.  You flashed, you shone, and you dispelled my blindness.  You breathed your fragrance on me; I drew in breath and now I pant for you.  I have tasted you, now I hunger and thirst for more.  You touched me, and I burned for your peace.

1.In the prayer, what is literally called ancient and new? What does it stand for?

2. What kept the persona from the one he is talking to?

3. What overcame the persona’s blindness and deafness?

4. What does he mean by burning “for his peace’?

5. Which of the five senses are mentioned? What does the mentioning of these show?

Salangin: Panalangin ni San Francisco de Asis (Unang Burador)

February 1, 2010

Narito ang panalangin ni San Francisco de Asis na isinalin ko sa Filipino. Patawad kung ibinase ko ang salin sa Ingles na bersyon kahit hindi ito ang orihinal, kasi Ingles lang naman ang naiintindihan ko bukod sa  Wikang Pambansa.

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;

O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.

For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.

Filipino:

Poon, nawa’y ako’y Iyong tulutang

Maging kasangkapan ng Iyong kapayapaan,

Sa pagkamuhi, nawa’y maitanim ko ang pag-ibig,

Sa sakit, pagpapatawad

Sa duda, pananalig,

Sa hapis, pag-asa,

Sa karimlan, liwanag,

Sa  kalungkutan,  saya.

O Mabathalang Poon, nawa’y ‘di ko hangarin,

Ang mapalagay kaysa ang magpalagay,

Ang maintindihan kaysa ang umintindi,

Ang mahalin kaysa ang magmahal.

Sapagkat nasa pagbibigay ang mabigyan,

Nasa pagpapatawad ang mapatawad,

At nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan.

Para Kanino Ba ‘to?

January 17, 2010

Siguro ay nagtataka kayo kung para kanino ang ginagawa kong ito. Pwes, eto ang sagot.

Unang-una, siyempre, para ‘to sa Panginoon.

Para rin ito sa mga parokyano ng Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd. Hindi nabebenta sa tindahan dito ang kolekyson ng mga panalangin sa wikang Filipino, at kulang naman ang nakikita sa tindahan ng mga madre.

Mas malala pa, TUWING MAY MALAKING OKASYON AY INGLES ANG GINAGAMIT NA LITURHIYA KAHIT NA MARAMI SA MGA TAO AY NANGGAGALING SA MGA SITIO. Ilan kaya sa kanila ang nakananamnam ng mga salitang “Lord, You are holy indeed, the fountain of all holiness.” ? Hindi ba mas tumatama sa atin ang mga salitang “Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.”

Kaya sana ay magsilbing maliit na tulong ito sa mga parokyano ng Good Shepherd at sa iba pang mga simbahan.

Ikalawang Listahan: Mga Panalanging Ginawa o Tungkol sa Mga Santo

January 11, 2010

Kaunti pa lang. Madaragdagan pa.

O Diyos, Iniibig Kita at Pagkabighani (Dalawang Salin ng Panalangin ni San Francisco Javier)

Paghahandog ng Sarili

Panalanging Pagiging Bukas-Palad (Mga panalangin ni San Ignacio de Loyola)

Gandang Sinauna at Sariwa(Mula sa librong “Pag-aamin” ni San Agustin ng Hippo)

Pange Lingua (Panalanging gawa ni Santo Tomas de Aquino)

Litanya ng Mga Santo (Nasa tono ng Pasyon)

Sanlibong Buhay (Kantang batay sa mga salita ni San Lorenzo Ruiz)

‘Wag Mabalisa

Panalangin ng Isang Kuya (Mula sa Cardinal Newman’s prayer)

Panalangin ni  Miguel Pro, SJ.

Panalangin ni Rupert Mayer

Panalangin ni Santa Teresa ng Calcutta kay Maria.

Panalangin ni San Francisco de Asis.

Ina ng Lungkot (Stabat Mater)

Panalangin ni San Juan Chrysostom (bago makinabang)

Sige pa. Dagdag pa kayo plis! 😀

Unang Listahan: Mga Pangunahing Dasal

January 6, 2010

Narito ang mga pamagat ng mga panalanging una kong ikakalap. Sana’y magdagdag pa kayo ng mga pamagat. Lahat sila ay ang mga pinakadapat nating malamang mga dasal bilang mga Katoliko.

Tanda ng Krus

Ama Namin

Aba Ginoong Maria

Luwalhati

Mga Misteryo ng Tuwa, Hapis, Luwalhati at Liwanag

Panalangin ng Fatima

Aba Po, Santa Mariang Hari

Panghuling Dasal sa Rosaryo

Halina Espiritu Santo

Panalangin sa Anghel

Ang Orasyon

Ang Sumasampalataya

Kredo ng Niseya (Nicene Creed)

Bakit pa?

January 6, 2010

Bakit nga ba may tagtang ganito?Ano ba ‘to? Kailangan pa ba ‘to?
Ang tagtang ito ay isang mumunting pagsisikap upang makakalap ng mga panalanging ginagamit nating mga Katoliko na isina-Filipino. Layunin ng tagta na makatulong sa pananalig natin dahil mas madali nga namang magdasal na Filipino ang mga salita, sapagkat mas madali silang maintindihan at mas tatama ang kanilang ibig sabihin sa atin.

Sa gayon, mas madali nating magagamit ang mga dasal. Mas madali natin silang masasandalan.

Nawa’y magamit ang tagtang ito ng mga tao sa kanilang paglalakbay at paghahanap sa Diyos.