Posts Tagged ‘dalangin’

Lumipat na po kami sa Multiply…

February 28, 2010

Eto na po ang aming bagong tagta: sandalangin.multiply.com.

Andito na po ang mga panalanging unang nakalap. Sana po ay samahan ninyo kami sa pagpapalawig ng koleksyon. Maraming salamat po.

Advertisements

Sarbey 2: Filipino (Huli na Nang Ika’y Mahalin)

February 10, 2010

Huli na nang Ika’y mahalin, huli na,

O Kagandanhang bago’t noon pa!

Ika’y mapanuyong nanahan sa loob ko,

Ngunit sa labas kita hinanap at tinungo.

Ako’y nagpasasa sa ganda ng ‘Yong likha.

Nasa akin Ikaw, ngunit ako sa ‘Yo’y wala.

Bumihag sa akin ang Iyong mga gawa,

Ngunit kung ‘di sa ‘Yo, sila’y di madama.

Tumawag Ka, humiyaw, at pagkabingi ko’y nawala,

Umilaw Ka, nagningas, at ako’y nakakita.

Ikinalat mo sa akin ang Iyong halimuyak

Ito’y naamoy, at ikaw na’y hanap-hanap.

Ikaw nga  ay akin nang nanamnam

At ngayon, sa ‘Yo ako gutom at uhaw.

Ang marahan mong haplos ay aking naramdaman,

At nangangati ako ngayon sa ‘Yong kapayapaan.

1. Ano ang tinutukoy na bago at noon pa? Bakit ganoon ang turing dito? Ano talaga ang sinisimbulo nito?
2. Paano napawalay ang nagsasalita sa bagay na kanyang tinutukoy?
3. Alin ang nakasira sa pagkabingi’t pagkabulag ng nagsasalita?
4. Ano ang kanyang ibig sabihin sa pagkakati sa Kanyang kapayapaan?
5. Alin sa limang pandama (senses) ang tinukoy? Ano ang kahalagahan ng pagsama sa kanila?

Bakit pa?

January 6, 2010

Bakit nga ba may tagtang ganito?Ano ba ‘to? Kailangan pa ba ‘to?
Ang tagtang ito ay isang mumunting pagsisikap upang makakalap ng mga panalanging ginagamit nating mga Katoliko na isina-Filipino. Layunin ng tagta na makatulong sa pananalig natin dahil mas madali nga namang magdasal na Filipino ang mga salita, sapagkat mas madali silang maintindihan at mas tatama ang kanilang ibig sabihin sa atin.

Sa gayon, mas madali nating magagamit ang mga dasal. Mas madali natin silang masasandalan.

Nawa’y magamit ang tagtang ito ng mga tao sa kanilang paglalakbay at paghahanap sa Diyos.