Unang Listahan: Mga Pangunahing Dasal

Narito ang mga pamagat ng mga panalanging una kong ikakalap. Sana’y magdagdag pa kayo ng mga pamagat. Lahat sila ay ang mga pinakadapat nating malamang mga dasal bilang mga Katoliko.

Tanda ng Krus

Ama Namin

Aba Ginoong Maria

Luwalhati

Mga Misteryo ng Tuwa, Hapis, Luwalhati at Liwanag

Panalangin ng Fatima

Aba Po, Santa Mariang Hari

Panghuling Dasal sa Rosaryo

Halina Espiritu Santo

Panalangin sa Anghel

Ang Orasyon

Ang Sumasampalataya

Kredo ng Niseya (Nicene Creed)

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

2 Responses to “Unang Listahan: Mga Pangunahing Dasal”

  1. sandalangin Says:

    Meron pa pala: Yung 3 O’ Clock prayer 😀

  2. stalinpusa Says:

    Luwalhati sa Diyos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: