Archive for January, 2010

Para Kanino Ba ‘to?

January 17, 2010

Siguro ay nagtataka kayo kung para kanino ang ginagawa kong ito. Pwes, eto ang sagot.

Unang-una, siyempre, para ‘to sa Panginoon.

Para rin ito sa mga parokyano ng Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd. Hindi nabebenta sa tindahan dito ang kolekyson ng mga panalangin sa wikang Filipino, at kulang naman ang nakikita sa tindahan ng mga madre.

Mas malala pa, TUWING MAY MALAKING OKASYON AY INGLES ANG GINAGAMIT NA LITURHIYA KAHIT NA MARAMI SA MGA TAO AY NANGGAGALING SA MGA SITIO. Ilan kaya sa kanila ang nakananamnam ng mga salitang “Lord, You are holy indeed, the fountain of all holiness.” ? Hindi ba mas tumatama sa atin ang mga salitang “Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.”

Kaya sana ay magsilbing maliit na tulong ito sa mga parokyano ng Good Shepherd at sa iba pang mga simbahan.

Advertisements

Ikalawang Listahan: Mga Panalanging Ginawa o Tungkol sa Mga Santo

January 11, 2010

Kaunti pa lang. Madaragdagan pa.

O Diyos, Iniibig Kita at Pagkabighani (Dalawang Salin ng Panalangin ni San Francisco Javier)

Paghahandog ng Sarili

Panalanging Pagiging Bukas-Palad (Mga panalangin ni San Ignacio de Loyola)

Gandang Sinauna at Sariwa(Mula sa librong “Pag-aamin” ni San Agustin ng Hippo)

Pange Lingua (Panalanging gawa ni Santo Tomas de Aquino)

Litanya ng Mga Santo (Nasa tono ng Pasyon)

Sanlibong Buhay (Kantang batay sa mga salita ni San Lorenzo Ruiz)

‘Wag Mabalisa

Panalangin ng Isang Kuya (Mula sa Cardinal Newman’s prayer)

Panalangin ni  Miguel Pro, SJ.

Panalangin ni Rupert Mayer

Panalangin ni Santa Teresa ng Calcutta kay Maria.

Panalangin ni San Francisco de Asis.

Ina ng Lungkot (Stabat Mater)

Panalangin ni San Juan Chrysostom (bago makinabang)

Sige pa. Dagdag pa kayo plis! 😀

Unang Listahan: Mga Pangunahing Dasal

January 6, 2010

Narito ang mga pamagat ng mga panalanging una kong ikakalap. Sana’y magdagdag pa kayo ng mga pamagat. Lahat sila ay ang mga pinakadapat nating malamang mga dasal bilang mga Katoliko.

Tanda ng Krus

Ama Namin

Aba Ginoong Maria

Luwalhati

Mga Misteryo ng Tuwa, Hapis, Luwalhati at Liwanag

Panalangin ng Fatima

Aba Po, Santa Mariang Hari

Panghuling Dasal sa Rosaryo

Halina Espiritu Santo

Panalangin sa Anghel

Ang Orasyon

Ang Sumasampalataya

Kredo ng Niseya (Nicene Creed)

Bakit pa?

January 6, 2010

Bakit nga ba may tagtang ganito?Ano ba ‘to? Kailangan pa ba ‘to?
Ang tagtang ito ay isang mumunting pagsisikap upang makakalap ng mga panalanging ginagamit nating mga Katoliko na isina-Filipino. Layunin ng tagta na makatulong sa pananalig natin dahil mas madali nga namang magdasal na Filipino ang mga salita, sapagkat mas madali silang maintindihan at mas tatama ang kanilang ibig sabihin sa atin.

Sa gayon, mas madali nating magagamit ang mga dasal. Mas madali natin silang masasandalan.

Nawa’y magamit ang tagtang ito ng mga tao sa kanilang paglalakbay at paghahanap sa Diyos.